BETHLEN GÁBOR EMLÉKEZETE

TISZTELT LÁTOGATÓ, KEDVES JÁTSZÓTÁRSUNK!

Soha senki azt nem hiheti, mennyi gonddal, búsulással, éjszakai-nappali sok nyughatatlansággal, főtöréssel viszem én naponként véghez az országra való gondviselést, hanem csak az, aki szemeivel látja.” 

Bethlen Gábor

 

Egy felelős államférfi, hadvezér, gondolkodó ember, tépelődő szavai ezek, aki 400 évvel ezelőtt kísérletet tett arra, hogy legjobb tudása szerint vezesse Erdélyországot. Bethlen Gábor tudta és vallotta, hogy az országa ereje nem elsősorban katonáinak, hanem képzett, tanult embereinek számán alapszik. Fejedelemként 1613-ban lerakta a könyvtára alapjait, folyamatosan bővülő gyűjteménye úgy maradt meg az emlékezetben, mint a kor legkiválóbb bibliothékája. Felsőoktatási intézményt alapított, rangos tudósokat hívott udvarába, támogatta a magyar diákok tanulását. Uralkodása alatt, mintegy ezer erdélyi fiatal fordult meg európai országok egyetemein,  nemcsak megengedte, de támogatta is a tehetséges jobbágyfiúk taníttatását. Tevékenységével hozzájárult a magyar kultúra intézményi hátterének megteremtéséhez. Fontosnak érezzük, hogy bemutassuk munkásságát, kifejezzük tiszteletünket iránta, fejet hajtsunk emléke előtt.  Vetélkedősoroztunkban szeretnénk a fiatalabb könyvtárlátogatókkal, diákokkal  játékos formában megismertetni Bethlen Gábor életművét,  Erdély XVI. és XVII. századi történelmét, kultúráját,  a mindennapokat,  megmutatni a fejedelem által megálmodott tündérkert mai emlékhelyeit.
 
Bethlen Gábor életművének tanulmányozásához a játékban résztvevőknek, a honlapot böngészőknek  szép órákat, örömteli időtöltést kívánunk.

 

„TÜNDÉRKERT ÚJRA „

Műveltségi vetélkedő diákoknak Bethlen Gábor fejedelemmé választásának 400. évfordulója alkalmából.

A vetélkedő célja, hogy a résztvevők játékos történelmi utazás keretében minél több ismeretet sajátítsanak el Erdély 16-17. századi történelméből, kultúrájából, a mindennapok életéből.
Szervező: Méliusz Juhász Péter Könyvtár.

 

A játék két részből áll.
Írásbeli rész: interneten keresztül feladatlap kitöltése
1. feladatsor letölthető: 2013. október 14-től 31-ig
   Visszaküldési határideje: 2013. november 3.
2. feladatsor letölthető: 2013. november 4-től november 20-ig
   Visszaküldési határideje: 2013. november 23.
3. feladatsor letölthető: 2013. november 25-től december 10-ig
   Visszaküldési határideje: 2013. december 11.

 

Szóbeli rész: 2013. december 14-én a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Központi Könyvtárában (Debrecen, Bem tér 19.)
A vetélkedőre 3 fős, 12-16 éves korú tanulókból álló csapatok jelentkezését várjuk  2013. október 15-ig.
 

 

Ajánlott irodalom:

 

Bethlen Gábor élete és pályája (1580-1629)

Bitskey István: Így élt Bethlen Gábor. Budapest: Móra, 1985.

Erdély képes története: A kezdetektől 1990-ig. Budapest: M. Kvklub, 2002. (Új képes történelem)

Oborni Teréz: Erdély Bethlen Gábor uralma alatt. In: Historia, 2004. 8. sz. 2-7. p.

https://www.historia.hu/archivum/2004/0408oborni.htm

Oborni Teréz: Erdély fejedelmei. Budapest : Pannónia, 2002. 95-132. p.

Romsics Ignác: Bethlen Gábor pró és kontra : Erdély legdicsőbb fejedelme, avagy a török Porta vazallusa? In: Rubicon, 2013. 7.sz. 4-35. p.

Tóth Dóra: A magyar történelem nagy alakjai: 3. rész. Budapest: Reflektor, 1987. (26-28 p.)

Vikol Katalin: A török félhold árnyékában. Budapest: Reflektor, 1988.

(Magyar évszázadok 4. 38-56 p.)

 

Erdély gazdasága Bethlen Gábor fejedelemsége idején

Huszár Lajos: Bethlen Gábor pénzei: Kolozsvár, 1945. 122, 7 p., 13 t.

https://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1075.pdf

Papp József András: Az erdélyi kezdeti merkantilizmus. Bethlen Gábor gazdaságpolitikája. In: Korunk, 1980. 4. sz. 261-264. p.

Zimányi Vera: Bethlen Gábor fejedelem gazdaságpolitikája. In: Századok, 1981. 4. sz. 703-713. p.

 

Erdély művelődése Bethlen Gábor fejedelemsége idején

Bitskey István: Bethlen Gábor és a magyar művelődés. In: Alföld, 1980.11.sz. 57-61. p.

Jakó Zsigmond: A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium könyvtárának kezdetei és első korszaka (1622-1658). In: J. Z.s.: Írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történelméhez. Bukarest,1976. 199-208. p. https://mek.oszk.hu/03200/03227/html/jako24.htm

Király Péter: Külföldi zenészek a XVII. századi erdélyi fejedelmi udvarban és hatásuk. In: Erdélyi Múzeum, 1994. 1-2. sz. 1-16. p.

https://eda.eme.ro:8080/xmlui/bitstream/handle/10598/25148/EM_1994_1-2__001_Kiraly_Peter-Kulfoldi_zeneszek_a_XVII_szazadban.pdf?sequence=1

Vita Zsigmond: Bethlen Gábor könyvtára. In: Magyar Könyvszemle, 1965. 3. sz. 221--227. p.

https://epa.oszk.hu/00000/00021/00260/pdf/MKSZ_EPA00021_1965_81_03_219-254.pdf#page=3

Újdonságok

PÉTER Katalin: Két sógor: Gusztáv Adolf és Bethlen Gábor. FORRÁS: História, 2004. 8.sz.

2013.10.10 18:19
  A Wittelsbach-családból származó brandenburgi választófejedelem egyik lánytestvérét hozzáadták a svéd királyhoz, Gusztáv Adolfhoz, egy másik lánytestvérét pedig Bethlen Gábor erdélyi fejedelemhez. Így került a két férfiú sógorságba. Az eset rendkívüli és nehezen megmagyarázható. Hogyan...

TÓTH ISTVÁN GYÖRGY: Bethlen Gábor végtisztessége Vatikáni paródia. FORRÁS: HISTÓRIA, 2004. 9.sz.

2013.10.10 18:16
Bethlen Gábort 1613-ban - az egyik kortárs krónikaíró találóan gúnyos megjegyzése szerint - "féltekben szabadon" választották fejedelmükké az erdélyi rendek. Az országgyűlést körbevették a török-tatár hadak, és ezzel kevés lehetőséget adtak a küldötteknek arra, hogy más jelölteken gondolkodjanak....

Eva-Sofi ERNSTELL: Bethlen Gábor ajándéka a svéd királyi fegyvertárban Kiállítás a Magyar Tudományos Akadémián. FORRÁS: História, 2004. 8.sz.

2013.10.10 18:14
EVA-SOFI ERNSTELL: Bethlen Gábor ajándéka a svéd királyi fegyvertárban Kiállítás a Magyar Tudományos Akadémián A stockholmi fegyvertár, amely Svédország legrégebbi múzeuma és talán európai viszonylatban is a legrégebbiek közé tartozik, a királyi fegyvertárat foglalja magában. Itt őrizték a királyok...

OBORNI Teréz: Erdély Bethlen Gábor uralma alatt. Forrás: História, 2004. 8. sz.

2013.10.10 18:02
Bethlen Gábort senki sem tanította a gazdálkodás tudományára. Trónra kerülése előtt nem is igen gyakorolhatta magát benne, hiszen mindennapjait leginkább nyeregben, a legkülönfélébb harcmezőkön töltötte, vagy éppen az őt megelőző fejedelmek mellett politikával foglalatoskodott. I. Gazdaság Amikor...

BIBLIOGRÁFIA - BETHLEN GÁBOR (1580-1629) ERDÉLYI FEJEDELEM KORA. Készítette: Kovács Anikó

2013.10.10 09:54
      I. ÁLTALÁNOS MŰVEK A 17. SZÁZADI ERDÉLY TÖRTÉNELMÉRŐL   Lásd még:13,20,22,23 ...

TARJÁN M. Tamás: Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin esküvője Forrás: Rubiconline

2013.10.09 18:15
1626. március 2. | Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin esküvője Szerző: Tarján M. Tamás 1626. március 2-án, Kassán tartották Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (ur. 1613-1629) és második felesége, a mindössze 22 esztendős Brandenburgi Katalin (ur. 1629-1630) esküvőjét. A házasodó felek közti...

TARJÁN M. Tamás: Bethlen Gábor halála. Forrás: Rubiconline

2013.10.09 18:13
1629. november 15. | Bethlen Gábor halála Szerző: Tarján M. Tamás „Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.” (Bethlen Gábor) 1629. november 15-én hunyt el Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (ur. 1613-1629), választott magyar király, a török hűbéri sorba...

OBORNI Teréz: BRANDENBURGI KATALIN - FORRÁS: RUBICON 1992.4.szám

2013.10.09 16:13
  A Serenessima Princeps, azaz a Felséges Fejdelem cím oly sok erdélyi nagyasszony és fejedelemné közül egyedül azt a nőt illette meg, aki talán legkevésbé érdemelte meg. Kicsapongó, költekező, mulatságot, vadászatot és szórakozást kedvelő személye már férje életében sem felelt meg a...

JELENTKEZÉSI LAP

2013.09.20 18:41
Jelentkezési lap „Tündérkert újra” Műveltségi vetélkedő diákoknak Bethlen Gábor fejedelemmé választásának 400. évfordulója alkalmából. Szervező: Méliusz Juhász Péter Könyvtár                    ...

ELSŐ FORDULÓ - FELADATLAP

2013.09.20 18:36
A feladatlap a Méliusz Juhász Péter Könyvtár honlapjáról tölthető le. www.hbmk.hu/

Újdonságok

PÉTER Katalin: Két sógor: Gusztáv Adolf és Bethlen Gábor. FORRÁS: História, 2004. 8.sz.

2013.10.10 18:19
  A Wittelsbach-családból származó brandenburgi választófejedelem egyik lánytestvérét...

TÓTH ISTVÁN GYÖRGY: Bethlen Gábor végtisztessége Vatikáni paródia. FORRÁS: HISTÓRIA, 2004. 9.sz.

2013.10.10 18:16
Bethlen Gábort 1613-ban - az egyik kortárs krónikaíró találóan gúnyos megjegyzése szerint -...

Eva-Sofi ERNSTELL: Bethlen Gábor ajándéka a svéd királyi fegyvertárban Kiállítás a Magyar Tudományos Akadémián. FORRÁS: História, 2004. 8.sz.

2013.10.10 18:14
EVA-SOFI ERNSTELL: Bethlen Gábor ajándéka a svéd királyi fegyvertárban Kiállítás a Magyar...

OBORNI Teréz: Erdély Bethlen Gábor uralma alatt. Forrás: História, 2004. 8. sz.

2013.10.10 18:02
Bethlen Gábort senki sem tanította a gazdálkodás tudományára. Trónra kerülése előtt nem is igen...

BIBLIOGRÁFIA - BETHLEN GÁBOR (1580-1629) ERDÉLYI FEJEDELEM KORA. Készítette: Kovács Anikó

2013.10.10 09:54
      I. ÁLTALÁNOS MŰVEK A 17. SZÁZADI ERDÉLY TÖRTÉNELMÉRŐL   Lásd...

TARJÁN M. Tamás: Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin esküvője Forrás: Rubiconline

2013.10.09 18:15
1626. március 2. | Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin esküvője Szerző: Tarján M....

TARJÁN M. Tamás: Bethlen Gábor halála. Forrás: Rubiconline

2013.10.09 18:13
1629. november 15. | Bethlen Gábor halála Szerző: Tarján M. Tamás „Nem mindig lehet megtenni,...

OBORNI Teréz: BRANDENBURGI KATALIN - FORRÁS: RUBICON 1992.4.szám

2013.10.09 16:13
  A Serenessima Princeps, azaz a Felséges Fejdelem cím oly sok erdélyi nagyasszony és...

JELENTKEZÉSI LAP

2013.09.20 18:41
Jelentkezési lap „Tündérkert újra” Műveltségi vetélkedő diákoknak Bethlen Gábor fejedelemmé...

ELSŐ FORDULÓ - FELADATLAP

2013.09.20 18:36
A feladatlap a Méliusz Juhász Péter Könyvtár honlapjáról tölthető le. www.hbmk.hu/